LUOVAT ry on helmikuussa 2011 rekisteröity,
kaikille luovan alan toimijoille avoin kehittämis-
yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa luovan alan toimijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistyötä, kehittää luovien alojen liiketoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutusta sekä harjoittaa julkaisu- ja näyttelytoimintaa. Tavoitteena on herättää kiinnostusta luovien alojen toimintaa kohtaan sekä lisätä Lahden alueen vetovoimaisuutta yhtenä valtakunnallisena luovien alojen keskuksena.
Kenelle LUOVAT ry on helmikuussa 2011 rekisteröity, kaikille luovan alan toimijoille avoin kehittämis-
yhdistys. Jos koet, että yhteistyössä on mahdollisuus, tule mukaan LUOVAT ry:n jäseneksi ja vaikuta luovien alojen toimintaedellytyksiin Lahden seudulla.


Luoviin aloihin sisällytetään
mm. seuraavat toimialat;   

animaatiotuotanto, arkkitehtipalvelut, elokuva- ja tv-tuotanto, kuvataide ja taidegalleriat, käsityö, liikunta- ja elämyspalvelut, muotoilupalvelut, mainonta- ja markkinointiviestintä, musiikki- ja ohjelmapalvelut, peliala, radio- ja äänituotanto, taide- ja antiikkikauppa, tanssi ja teatteri, viestintäala. 

 

Miksi Lahden kaupungin strategiaan 2025 on vahvasti kirjoitettu luovan talouden ja toimialan vaikuttavuus alueen kehittäjänä. Lahti on tunnettu ja arvostettu muotoilu-, kulttuuri- ja musiikkikaupunki. Lähtökohdat luovan alan kehittämiseksi näkyvämmäksi ja merkittävämmäksi toimialaksi ovat hyvät.

Nyt tarvitsemme yhteistoimintaa ja verkostoitumista! Yhteistyöllä sekä luovan alan toimijat että toiminta tulee tunnetummaksi asiakkaille, yrityksille sekä kuntalaisille. Yhdessä olemme enemmän!

Mitä Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa luovan alan toimijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistyötä, kehittää luovien alojen liiketoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutusta sekä harjoittaa julkaisu- ja
näyttelytoimintaa. Tavoitteena on herättää kiinnostusta luovien alojen toimintaa kohtaan sekä lisätä Lahden alueen vetovoimaisuutta yhtenä valtakunnallisena luovien alojen keskuksena.

 


Liity jäseneksi ja vaikuta!
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luovalla alalla toimiva ammatin- tai liikkeenharjoittaja
sekä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.


Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Hallitus hyväksyy jäsenet.


Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2015
Varsinainen jäsen 80 €
Kannattava henkilöjäsen 35 €*
Opiskelijajäsen 10  € *
Kannattava yritysjäsen alk. 200  €*
* Osallistumisoikeus kokouksiin ilman äänioikeutta.


Lähetä jäsenhakemus osoitteeseen:
jasenet@luovat.fi

Ilmoita hakemuksessa:
nimi, syntymäaika / ly-tunnus, ammatti, postiosoite, sähköpostiosoite sekä mahdollinen www-osoite. 
Luovat ry:n hallitus 

Sirpa Glad-Staf (puheenjohtaja), Päivi Henttu, Miika Laakso, Janne Viitamies, Juhani Vainio,

Anna Vesén, Minna Vierula, Markus Karekallas, Lasse Lassheikki ja Hanna-Mari Peiju.

Varajäsenet: Tapio Anttila, Ulla Koskinen-Laine, Esa Rimpiläinen
Sihteeri: Pia Sandvik