Kokoamme tälle sivulle linkkejä luovan alan toimijoihin ja hankkeisiin sekä verkossa julkaistuihin luovan talouden uusimpiin julkaisuihin, oppaisiin ja selvityksiin.  

LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISTÄ TUKEVIA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA :

Sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön että Työ- ja elinkeinoministeriön toimesta ja/tai rahoittamana on viime vuosina laadittu lukuisia luovan talouden selvityksiä. Selvitysten tarkoituksena on mm. taustoittaa ja määritellä luovaa taloutta ja luovia toimialoja, tuottaa tutkittua tietoa luovien alojen yritystoiminnan kehittämisen tueksi ja alan erityispiirteiden ymmärtämiseksi.

Fact Sheets – LUOVAT ALAT
TEM 2010


Kolmannella lähteellä
– Hyvinvointipalveluja kulttuurin,
liikunnan ja nuorisotyön aloilta
Cupore 2010


Muotoilun muuttunut rooli
TEM, Provoke Oy 2010


Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä
OPM, Kaunisharju 2009


Tulevaisuutta luovasta taloudesta
TEM, Kirveennummi 2009


Kohti hybriditalouden haastetta
– Keskustelua luovasta taloudesta Suomessa
TEM, Taalas 2009


Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa
OKM / LuovaSuomi, Mäkirintala 2009


Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen
Tekes, Lehtimäki 2008


Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen – Verkostomainen toimintamalli
OPM, Kaunisharju 2006


Luovan kentän yritystoiminta
– elinkelpoisuus ja kehityssuunnat
KTM, TKKK Mediaryhmä
LUOVIIN ALOIHIN LIITTYVIÄ STRATEGIOITA :

Lahden kaupungin strategia 2025

Kansalliset luovien alojen strategiat :
Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategia 2015
Julkaisija Työ- ja elinkeinoministeriö TEM